Kurumsal Danışmanlık


Teknolojinin gelişim hızı değişimi hatta dönüşümü var olmak için gerekli kılmıştır. Mevcut durumun objektif şekilde doğru analiz edilebilmesi değişim/gelişim sürecindeki en önemli basamaktır. İhtiyacın tespit edilmesinden sonra gelişim yöntemi ve kullanılacak araçlar belirlenir. Değişim ve gelişim süresi boyunca bağımsız bir koordinasyon gereklidir. Kurumun bölümleri arasında dengenin sağlanması gelişimin kalıcılığı ve pozitif etkinin büyümesi için kritik önemdedir. Kurumların gelişim ve değişim aşamalarında aşağıdaki hizmetler ile destek sağlanmakta çözüm ortaklığı yapılmaktadır.
 • Kurumsal Danışmanlıklar
Harun; Değişim ve dönüşüm sürecini mevcut durum analizindeki tespitlere dayandırarak danışmanlık yapmaktadır. Mevcut durumlarını objektif olarak analiz edebilen/ettiren organizasyonlar, gelişim için gerçek ve doğru adımlar atabilmektedir. Harun Kilci, ilk adım olarak organizasyonlarda durum tespiti yaparak kısa sürede ve yüksek geçerlilikte yönetime raporlar. Organizasyonun potansiyelinin en sağlıklı şekilde performansa dönüştürülebilecek sistemsel gelişmeyi sağlamayı hedefler. Bunu yaparken her zaman organizasyonun güçlü yönlerine odaklanır ve pozitif gelişim metodu uygular. Kurumsal Danışmanlık,
 • Yönetim ve yönetici danışmanlığı
 • Yönetim ve Yönetici mentorluğu
 • Organizasyonel gelişim projelerini kapsamaktadır.
Ayrıca gerekli olan durumlarda Harun Kilci tarafından oluşturulup geliştirilmiş tescilli yönetim modeli “5T Yalın İnsan Yönetimi” prensiplerine uygun gelişim programı oluşturmak mümkündür.
 • Kurumsal Eğitimler
Durum tespiti aşamasının sonrasında ortaya çıkan gelişim ihtiyacına uygun eğitimler vermektedir. Eğitimleri, etkinliğini artırmak amaçlı deneyim tasarım yöntemi ile kuruma özel bir akışla tasarlamaktadır. Gelişim projesi kapsamında bulunan tüm eğitimlerin birbirini tamamlayıp destekleyerek biçimde bütünsel bir gelişim bakışıyla tasarlanmasına özellikle dikkat edilir.Harun, uzmanlığı haricindeki konularda eğitimler vermemekte olup öne çıkan eğitim konu başlıkları şöyledir;
 • Temel ve İleri Yönetim Becerileri
 • Takım olmak
 • Değişim ve dönüşüm
 • Liderlik ve fikirci yönetici
 • Stratejik yönetim
 • Hedeflerle yönetim ve hedef hiyerarşisi
 • Dirençli Şirketlerde Çeviklik
 • Çevik Yönetim
 Hizmet talebiniz için aşağıdaki iletişim penceresini doldurup sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilir ya da detaylı bilgi için www.leacmc.com adresini ziyaret edebilirsiniz.