Gelişim Çemberleri


Gelişim öğrenmeden sonra öğrendiklerinin uygulanması ile mümkün olmaktadır. Eğitim yöntemlerinde okumak %10, duymak%20 görmek %50 görüp duyduklarımız %70 yaptıklarımız %80 başkalarına öğrettiklerimiz %95 oranında hatırlanmakta ve uygulanmaktadır. Gelişim çemberleri, temelde grup dinamiklerini pozitif gelişim odağında dengeye oturtmak ve birbirinden öğrenme metodu ile tecrübe aktarımı sağlayıp gelişimi hızlandırmaktır. Gelişim çemberleri ile çembere katılanlar arasında güçlü bağlar kurulması, yakın ve samimi destek sağlanması, iletişimin pozitife dönerek derinleşmesi, kişisel potansiyelin daha kolay ortaya çıkarılması mümkün olmaktadır. Bunlar dışında da başkaca faydalar sağlanabilmektedir. Harun, grup dinamiklerini yönetme becerisi ve fasilitasyon yetkinliği ile birçok organizayonel gelişim projesinde gelişim çemberleri uygulamasını başarıyla gerçekleştirmiştir.